Siirry sisältöön

Kuolinpesän auton myynti​ ja arvo

Kuolinpesän auton myynti

Automyyntiin.fi ostaa autoja myös kuolinpesiltä. Voit pyytää meiltä tarjouksen jo ennen perunkirjan valmistumista, jolloin perunkirjaan voidaan merkitä auton todellinen arvo. Kun auton todellinen arvo on tiedossa, kuolinpesä välttyy ylimääräisen perintäveron maksamiselta. Kuolinpesän auton myynti suoritetaan lähes poikkeuksetta perunkirjoituksen jälkeen.

Kuolinpesän auton myynti onnistuu usein helposti, mutta joskus se voi olla myös hankalaa ja työlästä, sillä kuolinpesän omistamasta autosta vastaavat yhdessä kaikki kuolinpesän osakkaat. Kaikkien osakkaiden tulee antaa yksimielinen suostumus perikunnan auton myyntiin. Suostumus voidaan antaa suullisesti auton myynnistä vastaavalle osakkaalle, valtakirja ei ole välttämätön. Automyyntiin.fi -palvelun avulla kuolinpesän auton arvon määrittäminen ja myyminen on vaivatonta ja nopeaa.

Miksi kuolinpesän auto kannattaa myydä Automyyntiin.fi:lle?​

 1. Avustamme kuolinpesän auton asiapapereiden hoidossa
 2. Teemme ostotarjouksen jo ennen perunkirjan valmistumista
 3. Tarjoamme aina reilun hinnan
 4. Suoritamme sovitun kauppasumman suoraan pankkitilille
 5. Noudamme auton paikanpäältä (myös ajokunnottomat ja katsastamattomat)

PYYDÄ TARJOUS

Kuolinpesän auton myynti tiivistettynä

 1. Auton siirtymisestä vainajalta kuolinpesälle ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta.
 2. Pyytäkää autosta ostotarjous, jotta osaatte ilmoittaa todellisen auton arvon perunkirjaan vainajan varallisuuteen.
 3. Odottakaa perunkirjan valmistumista.
 4. Selvittäkää, että kaikki kuolinpesän osakkaat ovat samaa mieltä auton myymisestä (valtakirjaa ei tarvita).
 5. Selvittäkää, onko rekisteriotteen ilmoitusosa (II-osa) tallessa, jos ei kuka tahansa osakas voi hakea uuden katsastusasemalta.
 6. Kuka tahansa osakas voi myydä auton ja allekirjoittaa ilmoitusosan autoa myydessä.

Automyyntiin.fi auttaa perikunnan auton myynnissä ja noutaa auton tarvittaessa ilmaiseksi. Ostamme myös viallisia ja rikkinäisiä autoja suoralla kaupalla ja teemme tarjouksen suoraan verkossa, ilman auton koeajoa tai paikan päällä auton tarkastamista.

Miten kuolinpesän auto myydään?

Kuolinpesän auton myyntiin tai rekisteritietojen muuttamiseen vaaditaan:

 • Perunkirja (tai sukuselvitys, jos auto myydään ennen perunkirjoituksen tekoa. On kuitenkin suositeltavaa odottaa, kunnes perunkirjoitus on pidetty.)
 • Kaikkien kuolinpesän osakkaiden suostumus (muut osakkaat antavat suostumuksen myynnistä vastaavalle osakkaalle)
 • Rekisteriotteen II-osa tai sähköinen varmenne (sähköisen varmenteen käyttämine vainajan puolesta ei yleensä ole mahdollista)
 • Luovutuskirja ja kauppakirja (luovutuskirja voi toimia myös kauppakirjana, mutta erillisen kauppakirjan luominen on silti suositeltavaa)
 • Edunvalvojan suostumus, jos edunvalvoja on kuolinpesän osakas (alaikäisen edunvalvoja on lähtökohtaisesti hänen huoltajansa, mutta edunvalvojalle tulee määrätä sijainen, jos edunvalvoja on myös kuolinpesän osakas)

Tietoa kuolinpesän auton myymisestä:

​Ajoneuvon omistuksen siirtyminen vainajalta kuolinpesälle

​Ajoneuvon omistuksen siirtyessä vainajalta kuolinpesälle, ei erillistä rekisteri-ilmoitusta vaadita. Poikkeuksena erikoinen tilanne, jossa kuolinpesä on ostamassa ajoneuvoa, jolloin rekisteri-ilmoitus tulee tehdä 7 päivän sisällä ajoneuvon luovutuksesta. Auto tulee aina rekisteröidä uudelle omistajalle, kun kuolinpesä myy auton.

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen auton myynnin jälkeen

​Kun perikunta myy auton uudelle omistajalle, auton ostajan tulee tehdä rekisteri-ilmoitus 7 päivän kuluessa omistajanmuutoksesta. Omistajanvaihdos tulee tehdä rekisteröintejä tekevällä katsastusasemalla tai vakuutusyhtiön toimipisteessä.

Kuolinpesän auton arvo

Kuolinpesän auton arvo voidaan määrittää sen todellisen myyntihinnan mukaisesti, jolloin useimmiten säästetään perintöveroissa. Kuolinpesän todelliseen myyntihintaan perustuvan arvon voit ilmoittaa antamamme tarjouksen perusteella. Perunkirjaan voidaan näin merkitä tarkalleen se summa millä auto oikeasti saadaan kaupaksi, eikä auton markkina-arvoa, jolla auton myyminen useimmiten kestää useita kuukausia ja sitä joudutaan esittelemään useita kertoja ostajaehdokkaille.

​​Auton arvon määrittäminen perunkirjaan

Vainajan varat on merkittävä perunkirjaan ja auto on oleellinen osa varallisuutta. Auton arvo tulisi merkitä sen hetken käytettävissä olevan tiedon perusteella, joka tapahtuu usein vertaamalla vastaavanlaisiin autoihin markkinoilla. Auton arvoon vaikuttavat monet seikat kuten auton merkki ja malli, ajetut kilometrit, vuosimalli, auton kunto. Mikäli auto on viallinen tai vaikka ajokunnoton kannattaa hinta-arvio ehdottomasti kysyä ammattilaiselta. Teemme sinulle ilmaiseksi ostotarjouksen autosta, sen kunnosta riippumatta.

​Kuolinpesä vastaa auton veroista ja vakuutuksesta

Kuolinpesä on velvollinen maksamaan autoveron. Maksamattomat verot peritään kuolinpesältä, mutta ei sen osakkailta. Kuolinpesän ollessa varaton voi Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) päättää veron perimättä jättämisestä, jota voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Maksamattomat verot johtavat ajoneuvon ajokieltoon, joka koskee myös tapauksia, joissa verovelvollinen on kuolinpesä.

Vakuutusyhtiö saa tiedon Väestörekisterin tai Trafin kautta vakuutuksen siirtymisestä vainajalta kuolinpesän haltuun. Erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä. Ajoneuvo voi olla kuolinpesän nimissä perinnönjakoon saakka. Perinnönjaon jälkeen auton tulee siirtyä uuden omistajan nimiin ja silloin uusi omistaja on vastuussa vakuutuksista, veroista ja hänen tulee rekisteröidä auto omiin nimiinsä.

Vainajan ajoneuvotietojen selvittäminen

​Kuolinpesä ei välttämättä tiedä kaikista vainajan omistuksessa olleista ajoneuvoista. Näissä tapauksissa henkilön ajoneuvotiedot voidaan tilata Traficomilta. Tilauksen tekemiseen vaaditaan todennus osakkuudesta, kuten esimerkiksi virkatodistus tai kopio perunkirjan osakasluettelosta.

Kuolinpesän autonmyynti osakkaalle onnistuu samoin kuin kuolinpesän auton myynti muutenkin. Kaikkien osakkaiden tulee antaa suostumus kaupalle. Osakkaan ostaessa auton kuolinpesältä maksu suoritetaan kuolinpesälle, ei siis muille osakkaille suoraan. Jos autosta saadut rahat jaettaisiin suoraan osakkaille, olisi kyseessä perinnönjako ja tästä tulisi laatia jakokirja. Auton arvon ollessa merkittävä, voi olla järkevää lisätä kauppasummaan osuus, minkä auton ostaja osakas saa perinnöstä takaisin, kun varallisuus jaetaan tasan osakkaiden kesken.

​Kaikilla kuolinpesän osakkailla on oikeus käyttää autoa. Auton vakuutus ja verot tulee olla maksettuna. Ylläpitokustannukset koituvat kuolinpesän maksettavaksi ja käyttökulut autoa käyttävän osakkaan maksettavaksi.

​Perikunta voi myydä auton ennen perunkirjoitusta, mutta silloin vaaditaan sukuselvitys auton rekisteröintiä varten. Sukuselvityksen laatiminen on työlästä, joten auto kannattaa myydä vasta perunkirjoituksen jälkeen.

​Kuolinpesältä ostetun auton rekisteröinti tulee tehdä katsastusasemalla, verkkopalvelun sijasta. Auton myynti tapahtuu rekisteriotteen kakkososalla, ei mobiilivarmenteella. Autosta tulee aina laatia luovutuskirja.

​Kuka tahansa perikunnan osakkaista voi poistaa ajoneuvon tieliikennekäytöstä asioimalla katsastuskonttorilla tai vakuutusyhtiössä. Osakas voi ilmoittaa myös liikennekäyttöönotosta tai ajoneuvon haltijan tietojen muutoksesta. Muutoksiin vaaditaan rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa. Jos ilmoitusosaa ei ole tallessa, vaaditaan perunkirja tai vainajan virkatodistus osoituksena kuolinpesän osakkuudesta.

Täytä kaavake ja teemme autostasi ostotarjouksen

PYYDÄ TARJOUS