Siirry sisältöön

Katsastamaton tai katsastuksessa hylätty auto

Katsastus

Katsastamattoman tai katsastuksessa hylätyn auton myynti

Ostamme autoja, vaikka katsastuksessa olisi tullut korjauskehotus, ajokielto tai hylkäys. Maksamme myös korjausta vaativista autoista reilun hinnan.

Auton katsastuksen hylkäysperusteet vaihtelevat, mutta usein hankalempien vikojen kohdalla auton myyntiä on ainakin syytä harkita. Automyyntiin.fi ostaa myös rikkinäisiä ja viallisia autoja suoraan netissä.

Täytä kaavake ja teemme sinulle ostotarjouksen, sellaisessa kunnossa kuin se sattuukin olemaan.

Toimi näin:

 1. Pyydä meiltä tarjous katsastuksessa hylätystä autostasi lähettämällä autosi tiedot oheisella kaavakkeella.
 2. Saat meiltä ostotarjouksen.
 3. Päätä haluatko myydä autosi meille.
 4. Maksamme kauppasumman tilillesi, autamme tarvittavien asiakirjojen kanssa ja noudamme autosi.
 5. Myyty!

PYYDÄ TARJOUS

Auton katsastus myöhässä

Unohditko katsastaa autosi ajallaan? Ei hätää! Katsastuksesta myöhästyminen ei ole rikos tai edes kiellettyä, mutta autolla ei saisi silloin enää ajaa liikenteessä. Poliisien nykyaikaiset rekisterikilpien lukulaitteet pystyvät tunnistamaan automaattisesti onko auto katsastettu vai ei, joten katsastamattomalla autolla ei kannatta siitäkään syystä enää jatkaa ajamista.

Auton ajoaika on rajoitettu katsastusajan päättymiseen. Viimeinen katsastuspäivä on rekisteriotteeseen merkitty katsastusajan takaraja ja sen jälkeen autoa ei saa käyttää enää tieliikenteessä. Auton saa kuitenkin siirtää ajamalla lähimmälle katsastusasemalle suorinta reittiä, kun varaat katsastusajan etukäteen. Sinun tulee myös varmistaa, että autossa on rekisterikilvet paikallaan ja voimassa oleva liikennevakuutus. Vaikka auton määräaikaiskatsastus tehtäisiin myöhässä, on hinta sama kuin normaali katsastuksella.

Automyyntiin.fi ostaa myös katsastuksesta myöhässä olevia ajoneuvoja. Pyydä tarjous tästä.

Katsastuksen jälkitarkastus / uusintakatsastus

Jos auton määräaikaiskatsastuksessa huomataan vikoja, ajoneuvolle määrätään jälkitarkastus eli uusintakatsastus. Viat tulee korjata mahdollisimman pian ja auton jälkitarkastus tulee suorittaa kuukauden kuluessa määräaikaiskatsastuksesta (vaikka autolla olisi ollut alun perin pidempäänkin ajoaikaa).

Uusintakatsastus ei mene läpi / hylkäys jälkitarkastuksessa

Laki jälkitarkastuksen hylkäämisestä on vähintäänkin hieman omituinen. Laissa lukee kirjaimellisesti näin:  10 § Oikeus käyttää määräaikaiskatsastuksessa hylättyä ajoneuvoa: Jos 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuna katsastusaikana katsastukseen esitetty ajoneuvo hylätään määräaikaiskatsastuksessa ajokieltoa määräämättä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä enintään kahden kuukauden ajan määräaikaiskatsastuksessa hylkäämisestä. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian. Jos ajoneuvoa ei edellä tarkoitettuna aikana hyväksytä jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen.”
Lähde: Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Trafi on kuitenkin selventänyt asiaa sanomalla: ”jos autoa ei ensimmäisen kuukauden aikana ole korjauskehotuksen jälkeen korjattu ja käytetty uusintakatsastuksessa, ei sillä laillisella toisella kuukaudella saa ajaa tieliikenteessä muutoin kuin korjaamolle ja katsastusasemalle.”

Uusintakatsastus eri asemalla
Auton katsastus ja uusintanäyttö voivat tapahtua itse valitsemallasi katsastusasemalla. Esimerkiksi, jos olet käynyt katsastuksessa Helsingissä vieraillessasi ja korjautat katsastuksessa kirjatut viat kotipaikkakunnallasi Oulussa, voit käydä tekemässä uusintakatsastuksen Oulussa.

Korjauskehotus jälkitarkastuksessa
Uusintakatsastukseen tultaessa, ensimmäisessä katsastuksessa merkittyjä korjauskehotuksia ei tarvitse olla korjattuna. Vain jälkitarkastettavaksi merkityt viat katsotaan läpi. Katsastusmies voi myös puuttua muihin vakaviin vikoihin jälkitarkastuksen yhteydessä, vaikka niitä ei olisi jälkitarkastuslistassa.

Uusi vika ilmenee ennen uusintakatsastusta
Pääsääntöisesti jälkitarkastuksessa tarkastetaan vain määräaikaiskatsastuksessa erikseen jälkitarkastettavaksi listatut viat. Katsastusinsinöörin on kuitenkin huomatessaan puututtava myös vikoihin, joiden vuoksi ajoneuvo tulisi määrätä ajokieltoon.

Katsastuksen jälkitarkastuksen hinta
Katsastuksen jälkitarkastuksen hinta on katsastusasemien itse määrittämä. Uusintakatsastuksen hinta kannattaa tarkastaa jo normaalia määräaikaiskatsastusta varatessa, sillä osalla katsastusasemista jälkitarkastus voi olla jopa kalliimpi kuin normaali auton määräaikaiskatsastus.

Päästömittaus jälkitarkastuksessa
Uusintakatsastuksen hinta pitää useimmiten sisällään myös päästömittauksen, jos päästöt ovat olleet jälkitarkastettavien vikojen listalla. Voit myös halutessasi tuoda katsastukseen mukanasi päästötodistuksen, jonka olet saanut korjaamolta korjauksen yhteydessä.

Uusintakatsastus myöhässä
Määräaikaiskatsastuksen ja uusintakatsastuksen välinen ajoaika on kuukauden mittainen. Myöhästyessäsi jälkitarkastuksen määräajasta, tehdään normaali määräaikaiskatsastus kokonaisuudessaan uusiksi. Ajoneuvon käyttöön tieliikenteessä pätevät samat säännöt kuin määräaikaiskatsastuksesta myöhästyttäessä (voit ajaa lähimmälle katsastusasemalle lyhintä reittiä, kunhan sinulla on aika varattuna, liikennevakuutus voimassa ja rekisterikilvet ovat paikallaan).

Korjauskehotukseksi määriteltäviä vikoja saa olla enintään kolme. Korjauskehotukseen johtavat viat ovat yksinkertaisesti korjattavissa, eikä niistä koidu paljoa haittaa tai vaaraan ympäristölle tai liikenteelle. Korjauskehotuksille merkitään määräaika. Neljä korjauskehotusta johtaa katsastuksen hylkäämiseen. Korjauskehotukset tallentuvat ajoneuvon tietoihin ja poliisi näkee ne tietokannastaan tien päällä, vaikka niitä ei olisi merkitty rekisteriotteeseen tai sinulla ei ole rekisteriotetta mukanasi.

Korjauskehotus korjaamatta
Poliisi-, tulli- tai rajavartiomies voi määrätä ajoneuvon valvontakatsastukseen, jos aikaisemmin annettua ajoneuvon korjauskehotusta ei ole noudatettu. Jos ajoneuvoa ei ole esitetty valvontakatsastukseen annetussa määräajassa, ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, ennen kuin se on hyväksytty valvontakatsastuksessa.

Yleisimmät korjauskehotukset
Yleisimpiin korjauskehotuksiin lukeutuvat muun muassa, tuulilasin halkeamat, öljyvuodot, polttimot, kojelaudan merkkivalot, kuluneet pyyhkijänsulat, tuulilasinpesunesteen loppuminen, pakoputkisto, voimansiirto ja alustaviat.

Katsastuksessa löytyneiden vakavien vikojen seurauksena ajoneuvo voidaan määrätä ajokieltoon. Katsastajalla on oikeus arvioida, onko ajokielto ehdoton vai voidaanko autolla ajaa turvallisesti esimerkiksi lähimmälle korjaamolle.

Vastaavasti ajokieltoon määrätty auto voidaan kuitenkin korjauksien jälkeen siirtää katsastusasemalle ajamalla. Siirto lupa on usein todella tarkasti määritetty ja oikeuttaa useimmiten ajamisen vain korjaamolle tai korjaamolta katsastukseen.

Pahimmillaan ajokiellossa olevalla autolla ajaminen on täysin kiellettyä. Ajokieltoasiat on syytä varmistaa aina katsastajalta. Ajokieltopäätös saadaan katsastusinsinööriltä, poliisilta, tullilta tai rajavartiolaitokselta.

Ajokieltoon määrätyn ajoneuvon katsastus on luonnollisesti hylätty ja aikaa korjausten ja jälkitarkastusten tekemiseen on yksi kuukausi. Ajokielto on käytännössä hylkäyksen kovempi muoto ja se määrätään, kun auto on sen heikon kunnon takia vaaraksi liikenteessä.

Yleisin syy Traficomin Teemu Toivasen mukaan on renkaat. Renkaiden ollessa niin sanotut ”sakkorenkaat” katsotaan auton aiheuttavan vaaraa liikenteessä ja ajokielto on usein tiukin mahdollinen, eli autolla ei saa ajaa minnekään, ei edes korjaamolle.

Jarrut ovat luonnollisesti myös yksi turvallisuuteen kriittisesti vaikuttavista tekijöistä, joiden heikon kunnon takia auto voidaan määrätä ajokieltoon, minkä aikana ei saa ajaa lainkaan.

Auton ajokiellon yleisimmät syyt:

 • renkaat
 • jarrut
 • jousitus
 • iskunvaimennus
 • etuakseliston viat
 • sähköviat
 • useat pienemmät viat
 • päästömittaus
 • taka-akselisto
 • ohjausnivelet ja -tangot
 • valot

Hylkäysperusteet katsastuksessa ovat selkeät, mutta tulkinnanvaraiset.

Katsastuksen hylkäysohjeistus katsastusmiehelle: Hylkäys merkitään silloin kun vika tai puutteellisuus aiheuttaa liikenneturvallisuuden kannalta merkittävää vaaraa taikka ympäristön kannalta huomattavaa haittaa. Vika tai puutteellisuus merkitään tarkastuskorttiin hylättynä.

Katsastus hylätty, saako autolla ajaa?
Normaalisti katsastus hylätty auto on sallittu liikenteeseen, jos ajonauvoa ei ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksen jälkitarkastus tulee suorittaa kuukauden kuluessa hylkäyksestä. Kuukauden määräajan jälkeen määräaikaiskatsastuksessa hylätyllä autolla ei saa enää ajaa tieliikenteessä.

Katsastus hylätty, koska jälkitarkastus tulee suorittaa?
Katsastuksessa hylätyllä ajoneuvolla on ajoaikaa kuukauden ajan, jonka puitteissa rekisterioteeseen merkityt viat tulee korjata ja jälkitarkastus suorittaa katsastusasemalla. Ajoaika hylätyn katsastuksen jälkeen voi myös olla 0 päivää, jos saat täyden ajokiellon hylkäyksen yhteydessä, ei autoa saa edes siirtää ajamalla pois katsastusasemalta. Useimmiten syynä täyteen ajokieltoon ovat vaarallisiksi kuluneet renkaat.

Päästömittaus voi johtaa suoraan hylkyyn
Katsastuksessa hylätty päästömittaus voi johtaa hylkäykseen ja jopa ajokieltoon. Auto voidaan kuitenkin lähes poikkeuksetta siirtää ajamalla korjaamolle. Tehtyjen korjauksien jälkeen, kannattaa korjaamolta pyytää mukaan katsastukseen kelpaava päästötodistus, jonka voit esittää jälkitarkastuksessa.

Katsastus hylätty korjauskehotusten seurauksena
Korjauskehotuksia ajoneuvolle saa tulla maksimissaan kolme kerralla, neljännestä tulee hylsy. Kun katsastus on tehty myöhässä ja päätös on hylätty korjauskehotusten takia, on tilanne täysin sama.

Viat katsastuksessa
Useimmiten katsastuksessa hylkäykseen johtavat viat:

 1. Akselistot, pyörät ja jousitus – Etuakselisto
 2. Jarrujärjestelmät – Seisontajarrun dynamometritesti
 3. Akselistot, pyörät ja jousitus – Jousitus ja iskunvaimennus
 4. Jarrujärjestelmät – Käyttöjarru
 5. Akselistot, pyörät ja jousitus – Taka-akselisto

Katsastuksessa hylkäykseen saattavat johtaa liian useat korjauskehotukset (maksimissaan 3kpl sallitaan, neljännestä tulee hylky) sekä päästömittaus tai paha halkeama tulilasissa. Myös vikavalot (huoltovalo, ABS-valo, Diesel-valo, yms.) saattavat aiheuttaa suoran hylkäyksen.

Lista hylkäykseen johtavista vioista:

 • Virheellinen valmistajankilpi
 • Virheelliset rekisterimerkinnät
 • Asiapapereiden puutteellisuus (vakuutus, verot, lupa vanhentunut)
 • Vialliset rekisterikilvet
 • Jarruviat
 • Valaisimien puutteellisuus (puuttuu, viallinen, korkeudensäätö)
 • Turvavyöt
 • Turvatyynyt
 • Ajopiirturi
 • Nopeudenrajoitin (ei toimi, puuttuu, asetusarvo virheellinen)
 • Pakokaasupäästöt
 • OBD ja EOBD viat
 • Moottori (toiminta tai merkinnät puutteelliset)
 • Melu
 • Vuodot
 • Akselisto
 • Pakoputkisto
 • Jousitus
 • Heilahduksenvaimennus
 • Alusta
 • Polttonestesäiliö ja putket
 • Renkaat ja vanteet
 • Roiskesuojat ja roiskeläpät
 • Ohjauslaitteisto
 • Kääntökehä
 • Kori
 • Vetolaitteet
 • Sähkökytkennät ja -liittimet
 • Hallintalaitteet
 • Turvallisen käytön mahdollistava sisusta
 • Tuulilasi ja tuulilasin laitteet
 • Ikkunat
 • Voimansiirto
 • Ohjattavuus
 • Lukkolaite / luvattoman käytön estävä laite

Katsastamaton auto on luonnollisesti turvallisuusriski sekä kuljettajalle, ympäristölle kuin muulle liikenteellekin, eikä sillä saa ajaa tieliikenteessä.

Katsastamattoman auton myynti
Katsastamattoman auton myyminen voi olla myös todella hankalaa, mutta Automyyntiin.fi ostaa myös katsastamattomia autoja, joten suosittelemme pyytämään tarjouksen, jos olet halukas myymään katsastamattoman autosi.

Katsastamattoman auton osto ja siirto, hoituu helposti kauttamme. Avustamme kaikkien auton myyntiin liittyvien asiakirjojen kanssa. Katsastamattoman auto vakuutus ei tarvitse olla voimassa, sillä voimme noutaa auton myös pihastasi tai korjaamolta.

Katsastamaton auto sakot ja rangaistukset
Rangaistukset ja sakot katsastamattomalla autolla ajamisesta riippuvat tilanteesta. Jos ajat omalla katsastamattomalla autolla saat sakot (usein 8 päiväsakkoa). Jos ajat kaverin tai työnantajan katsastamattomalla autolla rangaistus on vain rikesakko.

Katsastamattoman auton hinaaminen
Katsastamaton auto ja sen hinaus, noudattavat samoja sääntöjä kuin katsastamattoman auton siirtäminen muutoinkin. Eli voisit hinata auton katsastukseen, jos olet varannut ajan etukäteen, autossa on rekisterikilvet ja vakuutus voimassa, mutta mitään järkeä rikkinäisen auton hinaamisessa katsastusasemalle ei kyllä ole.

Katsastamaton auto taloyhtiön parkkipaikalla ja se pitäisi hinata korjaamolle? Tässä tapauksessa voit anoa siirtolupaa tai pyytää lupaa katsastajalta hinaukseen, mutta samat säännöt pätevät hinattavaan katsastamattomaan autoon, kuin autolla ajamiseenkin.

Saako katsastamattomalla autolla ajaa katsastukseen?
Katsastamattoman auton katsastukseen siirto ajamalla on sallittua, jos autoa ei ole määrätty ajokieltoon. Sinun tulee kuitenkin varata aika etukäteen lähimmälle katsastusasemalle, tarkistaa että liikenne vakuutus on voimassa ja ajoneuvossa on rekisterikilvet paikallaan. Katsastamaton auto katsastetaan siis aivan samoin kuin katsastuksesta myöhässä oleva auto. Katsastamattoman auton siirto katsastukseen, jos se on määrätty täyteen ajokieltoon, on järkevintä varmistaa tilanne katsastusasemalta. Riippuen viasta saat autolle luultavasti luvan ajoon joko korjaamolle tai katsastukseen.

Saako katsastamattomalla autolla ajaa korjaamolle?
Katsastamattoman auton ajaminen korjaamolle on luvanvaraista. Voit ajaa katsastamattomalla autolla korjaamolle, kun olet saanut katsastajalta siihen luvan tai olet anonut ajoneuvokohtaisen siirtoluvan.

Katsastamaton auto kolarissa
Katsastamattomalla autolla ajetussa kolarissa ei ole suurta eroa normaali kolaritilanteeseen, jos autolla on ollut kuitenkin lupa ajaa.

Syyttömän osapuolen haitat korvataan aina, joko vakuutuksen tai valtion puolesta, mutta edes kaskovakuutus ei usein korvaa katsastamattoman auton vahinkoja.

Jos katsastamatonta autoa ajetaan ilman vakuutuksia tai ajoneuvo on täydessä ajokiellossa, on seuraamukset huomattavasti rankemmat ja kalliimmat.

Ajoneuvon väliaikainen siirtolupa, eli siirtokilvet voidaan myöntää ensirekisteröimättömälle ajoneuvolle (esim. tuontiauto), liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle, kilpa-ajoneuvolle tai käyttö- tai ajokiellossa olevan auton katsastukseen tai korjaamolle vientiä varten.​

Siirtolupa

Auton siirtolupaa haetaan katsastusasemalta tai Tullin tietyistä toimipisteistä.

Siirtoluvan saannin vaatimuksena on:
– Ajoneuvo on turvallinen
– Voimassa oleva siirtoliikennevakuutus tai liikennevakuutus
– Ajoneuvossa on valmistenumero
– Ajonauvo on liikenteeseen sopiva
– Ajoneuvon verot on maksettu (tai siirtoon on Verohallinon lupa)

Siirtolupaa voidaan myöntää aikaisintaan 7 päivää ennen siirtoa. Henkilöllisyytesi ja auton paperit tarkastetaan siirtolupaa hakiessasi.

Siirtoluvan hinta
Siirtoluvan hinta on katsastusasemasta riippuvainen, mutta normaalisti siirtolupa maksaa alle 15 euroa. Siirtovakuutus tulee ottaa erikseen. Siirtolupavakuutuksen ensimmäinen vuorokausi maksaa normaalisti noin 12 euroa ja lisäpäivät 7 euroa per päivä.

Siirtokilvet

Siirtokilvet ovat siirtoluvasta kertovat tunnukset. Siirtokilvet kiinnitetään autoon joko rekisterikilpien paikalle eteen ja taakse, tai taka- ja etuikkunan oikeaan yläkulmaan. Muissa ajoneuvoissa, kun autoissa siirtokilvet tulee kiinnittää rekisterikilvelle varattuun paikkaan.

Siirtokilpien hinta
Siirtokilvet sisältyvät siirtoluvan hintaan. Siirto kilvet eivät siis itsessään maksa mitään.

 

Nykyään seisontaa kutsutaan tieliikennekäytöstä poistoksi. Enää ei siis ole erillistä seisontavakuutusta autoille, mutta moottoripyörille semmoinen vielä löytyy. Auton katsastus ilman liikennevakuutusta ei ole mahdollista ja auton ajaminen katsastusasemalle vaatii erikseen anottavan siirtoluvan.

Jos auton katsastus ei ole vielä myöhässä, voit ottaa ajoneuvon takaisin liikennekäyttöön ja ajaa sillä katsastukseen ja tehdä taas tieliikenteestä poiston, kun katsastus on hyväksytty.

Huomaa, että siirrettävässä autossa tulee aina olla vakuutus, rekisterikilvet tai siirtokilvet ja verot maksettu.

Katsastuksen keskeytys tarkoittaa tilannetta, jossa katsastus joudutaan kirjaimellisesti keskeyttämään.

Katsastus voidaan keskeyttää, jos:

 • Rekisteriotteen ja auton tiedot eivät täsmää, tässä tapauksessa muutoskatsastuksen tekemiseen on aikaa yksi kuukausi
 • Olosuhteet, kuten sää ei mahdollista katsastuksen loppuun asti suorittamista
 • Katsastusaseman vialliset laitteet, eivät mahdollista esimerkiksi päästöjen mittaamista
 • Autossa havaittu kriittinen vika, mikä ei mahdollista katsastuksen suorittamista turvallisesti loppuun

Täytä kaavake ja teemme autostasi ostotarjouksen

PYYDÄ TARJOUS